Месни одбори

Месни одбори

По одлуци Градског Одбора Демократске странке у Чачку, обављене су изборне скупштине свих Месних огранака на територији града Чачка, на којима се, уз присуство делегата Градског одбора изабрани Председник и чланови Месног одбора:

Р.Б.

Месни одбор

Председник

Подпредседник

1.

Алваџиница

Исмет Солова

Наташа Костић

2.

Кључ

Милијана Петковић;

Драгана Пауновић;

3.

3. Децембар 1

Повереник

 

4.

3. Децембар 2

Ивана Томашевић;

Катарина Дмитровић;

5.

Парк 1

Повереник

 

6.

Парк 2

Курћубић Нада;

Ненадовић Веско;

7.

Палилула 1

Повереник

 

8.

Палилула 2

Даниела Илић-Павловић;

Сузана Тодоровић;

9.

Младост

Данка Мајсторовић-Топаловић;

Ивица Славковић;

10.

Свети Сава

Повереник

 

11.

Кошутњак

Повереник

 

12.

Градски Бедем

Повереник

 

13.

Стари Град

Милош Кујунџић

Дарко Дукић

14.

Љубић Кеј

Александар Стругаревић;

Кецовић Томислав;

15.

Танаско Рајић

Савица Никић

Лела Вујовић

16.

Љубић

Александра Кесар Драгојевић

Ненад Ненадић

17.

Слатина

Бојовић Миленко;

Курћубић Рашо;

18.

Заблаће

Јелена Милетић;

Зоран Рољевић;

19.

Трнава

Повереник

 

20.

Атеница

Повереник

 

21.

Кулиновци

Мићо Масал;

Мишовић Драгомир;

22.

Лозница

Повереник

 

23.

Парменац

Рашко Петровић;

Радован Ћосић;

24.

Мрчајевци

Повереник

 

25.

Трепча

Растко Корићанац

Саша Јовановић

26.

Прељина

Ђорђе Јовашевић

Мишо Илић;

27.

Ракова

Повереник

 

28.

Трбушани

Повереник

 

29.

Горња Горевница

Повереник

 

30.

Пријевор

Владимир Драгићевић;

Поповић Ненад;

Опширније

Адреса одбора

Демократа

...воли да сазнаје нове ствари. Интересује га све што води напретку и бољим решењима проблема.