Najvažnije vesti

E-Bilten

Pošalji

Pitajte nas

Dalje

Adresa odbora

Demokrata je

...optimista. Veruje da za svaki problem postoji rešenje, samo ako se pristupi na pravi način i uz dobar plan.