Najvažnije vesti

E-Bilten

Pošalji

Pitajte nas

Dalje

Adresa odbora

Demokrata je

...pošten. On u politici nije zbog lične koristi. Dovoljna nagrada mu je što mu ljudi veruju i biraju ga da ih zastupa u ostvarivanju zajedničkih interesa.